เตียงนอน

รหัส: 1001

ชื่อ: กบบหัวเตียงกร้อมชุด

ราคา: 1,xxx - 2,xxx

ขนาด: กว้าง 3.5 ฟุต,กว้าง 5 ฟุต,กว้าง 6 ฟุต X ยาว 6

รหัส: 1002

ชื่อ: กบบหัวเตียงกร้อมชุด

ราคา: 1,xxx - 2,xxx

ขนาด: กว้าง 3.5 ฟุต,กว้าง 5 ฟุต,กว้าง 6 ฟุต X ยาว 6

รหัส: 1003

ชื่อ: กบบหัวเตียงกร้อมชุด

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 3.5 ฟุต,กว้าง 5 ฟุต,กว้าง 6 ฟุต X ยาว 6

รหัส: 1004

ชื่อ: เตียงไม้สน

ราคา: 2,xxx

ขนาด: กว้าง 4 ฟุต ยาว 6 ฟุต

รหัส: 1005

ชื่อ: เตียงไม้สน

ราคา: 3,xxx

ขนาด: กว้าง 5 ฟุต ยาว 6 ฟุต

รหัส: 1006

ชื่อ: เตียงไม้สน

ราคา: 3,xxx

ขนาด: กว้าง 5 ฟุต ยาว 6 ฟุต

รหัส: 1007

ชื่อ: เตียงไม้สน

ราคา: 3,xxx

ขนาด: กว้าง 5 ฟุต ยาว 6 ฟุต

รหัส: 1008

ชื่อ: เตียงหัวระนาด

ราคา: 1,xxx - 2,xxx

ขนาด: 3.5 ฟุต, 5,6 ฟุต

รหัส: 1009

ชื่อ: เตียงนอนไม้เมลามีน

ราคา: 4,xxx -6,xxx

ขนาด: 3.5,5,6 ฟุต

รหัส: 1010

ชื่อ: เตียงนอนหัวตรงสีขาว

ราคา: 2,xxx

ขนาด: 3.5,5,6 ฟุต

รหัส: 1011

ชื่อ: เตียงนอนบานสไลด์

ราคา: 2,xxx

ขนาด: 3.5,5,6 ฟุต

รหัส: 1012

ชื่อ: เตียงนอนหัวโค้ง

ราคา: 2,xxx

ขนาด: 3.5,5,6 ฟุต

รหัส: 1013

ชื่อ: เตียงหัวตรงสีดำ

ราคา: 2,xxx

ขนาด: 3.5,5,6 ฟุต

สินค้าสำหรับโรงเรียน,สำนักงาน

โต๊ะนักเรียน 
ราคา 700,750,800 บาท

แนะนำสินค้ามาใหม่

โต๊ะนั่ง สำหรับร้านอาหารครับสีสวยๆ 
ราคาประหยัด