โต๊ะเครื่องแป้ง

รหัส: 1301

ชื่อ: ตู้เครื่องแป้ง

ราคา: 8xx

ขนาด: กว้าง 60 cm สูง 120 cm ลึก 45 cm

รหัส: 1302

ชื่อ: ตู้เครื่องแป้ง

ราคา: 9xx

ขนาด: กว้าง 60 cm สูง 120 cm ลึก 45 cm

รหัส: 1303

ชื่อ: ตู้เครื่องแป้ง

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 80cm สูง 180 cm ลึก 45 cm

รหัส: 1304

ชื่อ: ตู้เครื่องแป้งเปิดกระจกได้

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 80 cm สูง 180 cm ลึก 45 cm

รหัส: 1304-1

ชื่อ: ตู้เครื่องแป้งเปิดกระจกได้

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 80 cm สูง 180 cm ลึก 45 cm

รหัส: 1305

ชื่อ: ตู้แป้งเต็มตัว

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 60x40x170 cm

สินค้าสำหรับโรงเรียน,สำนักงาน

โต๊ะนักเรียน 
ราคา 700,750,800 บาท

แนะนำสินค้ามาใหม่

โต๊ะนั่ง สำหรับร้านอาหารครับสีสวยๆ 
ราคาประหยัด