ชุดโต๊ะอาหาร

รหัส: 0301

ชื่อ: โต๊ะอาหารชุดใหก่ เก้าอี้ 6 ตัว

ราคา: 2,xxx

ขนาด: ขนาดโต๊ะ ก80x ย150x ส75

รหัส: 0302

ชื่อ: โต๊ะอาหารชุดเล็ก เก้าอี้ 4 ตัว

ราคา: 1,xxx

ขนาด: ขนาดโต๊ะ ก70x ย110x ส75

รหัส: 0303

ชื่อ: ชุดโต๊ะสนามเก้าอี้เดี่ยว4ตัว

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 70 x 70 x 75 cm

รหัส: 0304

ชื่อ: โต๊ะอาหารชุดเล็ก เก้าอี้ 4 ตัว

ราคา: 1,xxx

ขนาด: ขนาดโต๊ะ ก70x ย110x ส75

รหัส: 0305

ชื่อ: โต๊ะปูกระเบื้องเก้าอี้ยาว

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 100 x 60 x75 cm

รหัส: 0306

ชื่อ: โต๊ะอาหารชุดเล็ก เก้าอี้ 4 ตัว

ราคา: ราคา 1,xxx

ขนาด: ขนาดโต๊ะ ก70x ย70x ส75

รหัส: 0307

ชื่อ: โต๊ะสนามเก้าอี้ยาว

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 100 x 60 x 75 cm

รหัส: 0308

ชื่อ: โต๊ะอาหารชุดเล็ก เก้าอี้ 4 ตัว

ราคา: 1,xxx

ขนาด: ขนาดโต๊ะ ก70x ย70x ส75

รหัส: 0309

ชื่อ: โต๊ะสนามเก้าอี้เดี่ยว4ตัว

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 100 x 60 x 75 cm

สินค้าสำหรับโรงเรียน,สำนักงาน

โต๊ะนักเรียน 
ราคา 700,750,800 บาท

แนะนำสินค้ามาใหม่

โต๊ะนั่ง สำหรับร้านอาหารครับสีสวยๆ 
ราคาประหยัด