ชั้นเก็บของ

รหัส: 0701

ชื่อ: ชั้นเก็บของ 3 ชั้น

ราคา: 6xx

ขนาด: กว้าง 60 cm ลึก 45 cm สูง 60 cm

รหัส: 0702

ชื่อ: ชั้นเก็บของ 3 ชั้น

ราคา: 6xx

ขนาด: กว้าง 60 cm ลึก 45 cm สูง 60 cm

รหัส: 0703

ชื่อ: ชั้นเก็บของ 3 ชั้น

ราคา: 6xx

ขนาด: กว้าง 60 cm ลึก 45 cm สูง 60 cm

รหัส: 0704

ชื่อ: ชั้นเก็บของ

ราคา: 6xx

ขนาด: กว้าง 60 cm ลึก 45 cm สูง 100 cm

รหัส: 0705

ชื่อ: ชั้นเก็บของ

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 120 cm ลึก 45 cm สูง 120 cm

รหัส: 0706

ชื่อ: ชั้นเก็บของ

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 80 cm ลึก 45 cm สูง 120 cm

รหัส: 0707

ชื่อ: Locker เก็บของ3ชั้น

ราคา: 4xx

ขนาด: 40 x 30 x 90 cm

รหัส: 0708

ชื่อ: ชั้นเมตรสูง

ราคา: 9xx

ขนาด: 100 x 30 x 170 cm

รหัส: 0709

ชื่อ: ชั้นวางของ

ราคา: 8xx

ขนาด: 70 x 30 x 95 cm

รหัส: 0710

ชื่อ: ชั้นเก็บของ

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 80x40x180 cm

สินค้าสำหรับโรงเรียน,สำนักงาน

โต๊ะนักเรียน 
ราคา 700,750,800 บาท

แนะนำสินค้ามาใหม่

โต๊ะนั่ง สำหรับร้านอาหารครับสีสวยๆ 
ราคาประหยัด