วิธีการชำระเงินการสั่งซื้อสินค้า
  1) สามารถชำระเงิน ผ่านเครื่อง ATM ของ ธนาคารทุกธนาคาร หรือ ที่เคาน์เตอร์ ของธนาคาร โดยเลือก ชำระเงิน ตามชื่อบัญชี ดังนี้
      ชื่อบัญชีนาย ศรีชาย ปู่ยี่ ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บัญชี ออมทรัพย์ สาขา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
      เลขที่บัญชชี 799-221-0331
                   

  2) หลังจากท่านทำการโอนเงิน ผ่านธนาคารทาง ATM หรือ เคาท์เตอร์ของธนาคารแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงิน ได้ 2 วิธี ดังนี้
                       - โทรศัพท์ มาแจ้ง ได้ที่ 089-5608279
                       - ส่ง Email มาที่ SRICHAI_PUYEE@HOTMAIL.COM
  3) หลังจากที่ได้แจ้งการโอนเงินแล้ว ทางเราได้ทำการเช็คดูแล้วว่าถูกต้องแล้วทางเราจะจัดส่งสินค้าให้กับท่านภายใน 3 วันนับจากที่ท่านสั่งซื้อสินค้า
  4) ให้ท่านส่งรายละเอียดมาให้เรา เช่น สถานที่ตั้งบ้านหรือร้าน เบอร์โทรติดต่อมาให้เราโดยส่งมาทอีั้่่เมล์ด้านล่าง มีปํญหาติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ ที่ปรากฎด้านล่างครับ

  

 วิธีการชำระเงินติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 
1) สามารถชำระเงิน ผ่านเครื่อง ATM ของ ธนาคารทุกธนาคาร หรือ ที่เคาน์เตอร์ ของธนาคาร โดยเลือก ชำระเงิน ตามชื่อบัญชี ดังนี้
    
 ชื่อบัญชีนาย ศรีชาย ปู่ยี่ ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บัญชี ออมทรัพย์ สาขา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
      เลขที่บัญชชี 799-221-0331
                   

  2) หลังจากท่านทำการโอนเงิน ผ่านธนาคารทาง ATM หรือ เคาท์เตอร์ของธนาคารแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงิน ได้ 2 วิธี ดังนี้
                       - โทรศัพท์ มาแจ้ง ได้ที่ 089-5608279
                       - ส่ง Email มาที่ SRICHAI_PUYEE@HOTMAIL.COM
  3) หลังจากที่ได้แจ้งการโอนเงินแล้ว ทางเราได้ทำการเช็คดูแล้วว่าถูกต้องแล้วทางเรา จะทำการติดตั้งป้ายแบนเนอร์และรายละเอียดในการโฆษณา
      ของท่านภายใน 24ชม.
  4) ให้ท่านส่งรายละเอียดมาให้เรา เช่น ที่ตั้งร้าน เบอร์โทรติดต่อ และรูปภาพของท่านมาให้เรา โดยส่งมาทีั้่่เมล์ด้านล่าง มีปํญหาติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ ที่ปรากฎด้านล่างครับ

        ***หมายเหตุ*** ในการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ราคาเหมาจ่าย 3 เดือนครับ
                                 ถ้าท่านเหมาจ่าย 6 เดือนเราแถมให้อีก 1 เดือนครับ
           

 

 

 
สนใจสั่งซื้อสินค้าและติดต่อโฆษณา โทร.089-5608279 e-mail: srichai_puyee@hotmail.com